Functieomschrijving 

Geen werkplek zo divers en van belang als de zeescheepvaart. Wist jij dat wel 90% van alles over zee wordt vervoerd en dat de Nederlandse zeevaart leidend is in de Europese short sea? Wil jij je vanuit jouw (beginnende) expertise inzetten voor hun ondernemersbelangen en de Nederlandse zeescheepvaart versterken?

Functieomschrijving

De zeescheepvaart is een sterk gereguleerde sector die mondiaal opereert. De leden van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) concurreren zowel binnen als buiten Europa met elkaar en met andere reders. Mede met oog op de verduurzamingsopgave waar de (Nederlandse) zeescheepvaart voor staat en het behoud van een internationale concurrentiepositie, is beschikbaarheid en toegang tot (competitieve) financiering (kapitaal) van essentieel belang, Jij werkt in je dagelijkse werkzaamheden aan deze prioriteit van de KVNR.

Als junior beleidsmedewerker op het gebied van economische en financiële zaken ben je penvoerder op je eigen dossiers, voer je gesprekken met stakeholders in de financiële wereld, analyseer je internationale financiële regelgeving en zoek je samenwerking met o.a. de Nederlandse overheid. Je identificeert nieuwe kansen die zich voordoen en gaat daar proactief mee aan de slag. Dit doe je altijd vanuit een nauwe samenwerking met je collega’s en de leden van de KVNR, de reders.

Je bereidt beleidsstandpunten van het KVNR-bestuur voor en je beïnvloedt de beleidsvorming bij de betrokken departementen, bij de Europese Commissie en Europese redersvereniging ECSA. Daartoe onderhoud je contacten op hoog niveau met reders, relevante stakeholders en ambtenaren in zowel Den Haag als Brussel en schrijf je beknopte en krachtige beleidsnotities. Daarnaast adviseer je individuele leden naar aanleiding van vragen op het gebied van financiering.

Kortom, de persoon die we zoeken kan schakelen tussen internationale dossiers en de financieringsuitdagingen waar een individuele reder tegen aanloopt en is in staat buiten de gebaande paden te denken. Ben jij die persoon? Dan lezen we graag in jouw sollicitatie hoe jij invulling wilt geven aan deze functie.

Takenpakket en Profiel

Het takenpakket is divers en vereist een grote mate van zelfstandigheid:

 • Onderhouden en uitbreiden van het stakeholder netwerk op je eigen dossiers;

 • Vertegenwoordigen van de KVNR in nationale en internationale overleggen;

 • Consulteren en adviseren van leden waarbij je een spilfunctie vervult in het bereiken van een brede consensus bij standpuntvorming;

 • Adviseren van leden met een individueel verzoek;

 • Opstellen van adviezen en beleidsnotities over nieuwe en optimalisatie van
  bestaande financieringsregelingen die voor de maritieme sector geschikt zijn

 • Adviseren over nieuwe wet- en regelgeving en private initiatieven in de financiële
  sector met impact op de maritieme sector.

Functie-eisen

Om voor deze functie in aanmerking te komen dien je in hoge mate aan onderstaand profiel te voldoen:

 • Universitaire opleiding, bij voorkeur in de richting van economie of bedrijfskunde

 • < 5 jaar werkervaring, ervaring in de maritieme sector is een plus;

 • Vaardigheid in het verzamelen, bewerken van en helder rapporteren over statistische gegevens;

 • Interesse in financiële mechanismen, het uitwerken van oplossingen

 • Inlevingsvermogen in zowel private als publieke financiering (niet enkel bancaire denker bijv.)

 • Initiatief nemen;

 • Je bent in staat strategisch overzicht te houden en vertaalt strategische doelstellingen naar concrete acties;

 • Je beweegt gemakkelijk in een politiek-bestuurlijk sensitief krachtenveld;

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal;

 • Sterke mate van stressbestendigheid, zoals kunnen werken onder tijdsdruk en omgaan met tegenstrijdige belangen.

Arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure

De KVNR biedt jou een uiterst boeiende en inhoudelijke functie binnen de zeescheepvaartsector. Vanuit een relatief kleine kantoororganisatie ben je op niveau betrokken bij het gehele maritieme reilen en zeilen van de Nederlandse zeescheepvaart.

Jij bent in de gelegenheid uitgebreid jouw kennis op het vakgebied uit te diepen en uit te dragen en daarbij veel vakgenoten te ontmoeten. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. Verdere ontwikkeling wordt gestimuleerd door trainingen en cursussen.

Solliciteren

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met mevrouw Wendy Bank, Financiën en HRM, telefoon 010 2176 280 of bank@kvnr.nl

De sollicitatie met CV en motivatie kan je richten aan de KVNR, t.a.v. Annet Koster (directeur), koster@kvnr.nl.

Over de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)

De KVNR is dé belangenbehartiger voor in Nederland gevestigde reders die in de zeescheepvaart actief zijn. De activiteiten van de vereniging zijn gericht op politiek, overheid, maritiem cluster en de samenleving.

Doel van de belangenbehartiging is dat reders wereldwijd onbelemmerd kunnen ondernemen met schone schepen die veilig varen met bekwame bemanning aan boord. Dit wordt bereikt door op een daadkrachtige, professionele en proactieve wijze op te treden. Op deze wijze worden de collectieve en individuele redersbelangen van zowel kleine als grote zeescheepvaartbedrijven actief behartigd. De KVNR vertegenwoordigt ca. 90% van de Nederlandse reders.

Het KVNR-bureau telt 16 medewerkers. De sfeer binnen het bureau is informeel en gericht op samenwerken. De medewerkers kennen en nemen hun verantwoordelijkheid en hebben een grote zelfstandigheid.

VACATURE KVNR.png